Folklórny súbor Železiarik
Folklórny súbor Železiar

Dom ľudového tanca v Košiciach


Dom ľudového tanca v Košiciach začal svoju činnosť v roku 2005. Sídli v budove bývalej materskej školy na Starozagorskej ulici číslo 10 v mestskej časti KVP. Vznikol na platforme Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana, ktorú zriadil choreograf Vladimír Urban.

Poslaním Domu ľudového tanca je vytvárať priestor pre široké spektrum folkloristických aktivít. Dominantou je výchova mládeže prostredníctvom hudby, spevu a tanca, zber, archivácia, šírenie a propagácia rôznych foriem tradičnej kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí.

Dom ľudového tanca ponúka tieto služby:

*        vyučovanie ľudového tanca, hudby a spevu

*        organizovanie folklórnych programov a podujatí

*        požičiavanie a šitie krojov

*        vyučovanie výtvarnej výchovy a umeleckých remesiel

*        organizovanie výchovných koncertov

*        kurzy pre matky s deťmi

*        predaj CD a DVD s ľudovou tematikou

*        kurz ľudových tancov  …

info: Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, 040 23  Košice, + 421 905 252 003,