Folklórny súbor Železiarik
Folklórny súbor Železiar

Dom ľudového tanca v Košiciach


Dom ľudového tanca v Košiciach začal svoju činnosť v roku 2005. Sídli v budove bývalej materskej školy na Starozagorskej ulici číslo 10 v mestskej časti KVP. Vznikol na platforme Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana, ktorú zriadil choreograf Vladimír Urban.

Poslaním Domu ľudového tanca je vytvárať priestor pre široké spektrum folkloristických aktivít. Dominantou je výchova mládeže prostredníctvom hudby, spevu a tanca, zber, archivácia, šírenie a propagácia rôznych foriem tradičnej kultúry a organizovanie kultúrnych podujatí.

Dom ľudového tanca ponúka tieto služby:

*        vyučovanie ľudového tanca, hudby a spevu v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana

*        organizovanie folklórnych programov a podujatí

*        požičiavanie a šitie krojov

*        predaj CD a DVD s ľudovou tematikou
          pôvodné ľudové piesne pre deti; ako začať s ľudovým tancom - výukové CD a DVD; hudobné nosiče folklórneho súboru ŽELEZIAR

*        vyučovanie výtvarnej výchovy a umeleckých remesiel

*        organizovanie výchovných koncertov pre žiakov základných a stredných škôl

*        kurzy pre matky s deťmi (vo veku od 12 do 36 mesiacov)

*        kurz ľudových tancov pre dospelých

*        kurz SM Systém pre deti aj dospelých Smíškovou metódou

         Viac informácii: Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, 040 23  Košice, + 421 905 252 003,

         Bulletin DOM ĽUDOVÉHO TANCA 

         Bulletin vznikol pri príležitosti 55. výročia folklórneho súboru ŽELEZIAR, 45. výročia detského folklórneho súboru ŽELEZIARIK,
         25. výročia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, 15. výročia mládežníckeho folklórneho súboru ŽELIEZKO a súboru pohybových hier JAZIERKO.