Vandrovníci


CD a DVD sprítomňuje stratené hry, detské piesne, hudbu a tanec pre súčasné deti a mládež. Prostredníctvom hier a tanca rozvíja potenciál a schopností detí a pedagógom poskytuje pomocný materiál pre vyučovanie detských hier, piesní a tancov z pôvodnej kultúry. Vandrovníci sa snažia pútavo prezentovať zvyky a tradície z jednotlivých krajov a tým zvýšiť záujem svojich rovesníkov o tradičnú kultúru a živý folklór. 

CD a DVD Vandrovníci je určené takmer všetkým vekovým kategóriám. Ľudové postavičky „Vandrovníkov“, ktorých prezentujú žiaci SZUŠ Vlada Urbana, putujú po Slovensku a prezentujú tradičné hry, piesne a tance z jednotlivých regiónov.

Projekt je prioritne určený deťom. Dospelým a pedagógom slúži ako metodický materiál a vedia ho využiť na súťaže a rôzne reprezentačné podujatia.

Cena:15,- € + poštovné a balné (CD + DVD)

CD a DVD je možné zakúpiť si prostredníctvom OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA 

Čo v CD a DVD nájdete: 

I. Riekanky a detské hry

1. Koza, koza kozica

2.Jaka voda, taki mľin

3. Bum bum na budeb

4. Idze rak, čeperak

5. Bocan ľeci, ňema dzeci

6. Kra kra kra

 

II. Tanečné hry

7. Išľa kačka kolo vodi

8. Na medvecka

9. Ucekaj ucekaj, ti ňeboha liško

10.Veľki komar, mali komar

11. Šatkovi

12. Kačurovi

 

III. Chorovody a kolesá

13. Išľi paňi marcipani z vojni

14. Idzeme na jurmark idzeme

15. Naučili še nam kuri do stodoli

16. Bránička šašom

17. Naša mačka byśe vidavala

18. Koľeso

- Tri pantľički

- V Kračinovci

- Krivda je mi krivda

19. Koleso

- Ej taku mam pasiju

- Vyjdu ja na sevo

- Nebudu ja kapustočku jiva

 

IV. Mužské tance

20. Marhaňska a Bašistovska

21. Ceperki

22. Krivačka

23. Na pokutu

24. Olafska

 

V. Tance s pevnou formou

25. Z Giraltoviec do mľina

26. Kurikrik s valcerom

27. Čerjana

28. Mazurka

29. Ruska polka

30. Na dva kroki

31. Na telegraf

 

VI. Improvizované párové tance

32. Do  šaflika

- poc zo mnu na taňec

-Ej višla ja na skalu

- Predaľi juhaśi ovce

33. Šuľkana

34. Krucena

35. Čardáš