Kontakt


Dom ľudového tanca
Starozagorská 10
040 23 Košice

Tel.: +421 55 789 47 17
E-mail: dlt@dlt.sk

Fakturačné údaje

ubjekt: Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana
Starozagorská 10
040 23 Košice
Zastúpenou : Mgr. Iveta Višnevská
riaditeľka
IČO : 30687608
DIČ: : 2021877528
Bankové spojenie : Tatrabanka
Číslo účtu : 2622722517/1100
IBAN : SK74 1100 0000 0026 2272 2517
Forma : Príspevková organizácia
Kontakt : 055/789 47 17, 16;
fax 789 47 16

zapísané :6234/1994-211 na Ministerstve Školstva zo dňa 23.3. 1994 Firma : KULTOBIN spol. s r.o.
Starozagorská 10
040 23 Košice
Zastúpená : Ing. Vladimír Urban
riaditeľom
IČO : 31674992
IČ DPH : SK 2020766066
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko
Číslo účtu : 67758/5200
IBAN : SK11 5200 0000 0000 0006 7758
Registrácia : V-9263/99
Kontakt : 055/789 47 17;
fax 789 47 16
,0908 993 105
sme platcami DPH Firma : Košické folklórne štúdio, o.z.
Starozagorská 10
040 23 Košice
Zastúpená : Ing. Vladimír Urban
predseda
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu : 23631542/0200
IBAN : SK34 0200 0000 0000 2363 1542
Registrácia : VVS/1-900/90-7024-2
Kontakt : 055/789 47 17;


var l=new Array(); l[0]='>';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|107';l[5]='|115';l[6]='|46';l[7]='|116';l[8]='|108';l[9]='|100';l[10]='|64';l[11]='|116';l[12]='|108';l[13]='|100';l[14]='>';l[15]='"';l[16]='|107';l[17]='|115';l[18]='|46';l[19]='|116';l[20]='|108';l[21]='|100';l[22]='|64';l[23]='|116';l[24]='|108';l[25]='|100';l[26]=':';l[27]='o';l[28]='t';l[29]='l';l[30]='i';l[31]='a';l[32]='m';l[33]='"';l[34]='=';l[35]='f';l[36]='e';l[37]='r';l[38]='h';l[39]=' ';l[40]='a';l[41]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} ">