20 ročníkov Košických folklórnych dní


Košické folklórne dní sú príkladom kvality folklórnej scény, ktorá vyrástla na spolupráci folklórnych súborov v Košiciach. O tejto skutočnosti svedčilo 20 ročníkov tohto mimoriadne  osobitého  podujatia, ktoré spája súbory pôsobiace na území mesta Košice. Je príležitosťou na prezentáciu výsledkov umeleckého snaženia ale aj priestorom pre vzájomné spoznávanie sa súborov pri športe, spoločných vystúpeniach, tanečnej zábave či súťažiach.

Programy KFD:

Košické folklórne dni sú každoročne naplnené programom, ktorý je určený rovnako členom folklórnych súborov ako aj širokej verejnosti. Obsahom podujatia sú športové súťaže, hudobno–spevácke programy, tanečné programy, súťaže tanečníckych schopností o Ceny Štefana Mráza, škola tanca pre deti, škola tanca pre dospelých, rozpravy o folklóre, výstavy.

Okrem toho sa v rámci podujatia uskutočnili aj regionálne postupové súťaže v hudbe a tanci, súťaže ľudových hudieb v hraní pre tanečnú zábavu, súťaže speváckych skupín a súťaže mladých choreografov.

20. ročníkov KFD – zaujímavosti z pohľadu štatistiky:

Košické folklórne dni sa konajú od roku 1995. Prvý ročník sa uskutočnil pod názvom Dni Košických folklórnych súborov a konal sa v dňoch 10-12. Novembra 1995.  

Prvé športové súťaže boli v minifutbale a stolnom tenise k nim pribudol bowling, stolný futbal, nohejbal a volejbal.

Prvá súťaž tanečníckych schopností sa uskutočnila v roku 1997.

Súťaž začínajúcich choreografov ľudového tanca sa uskutočnila v rokoch 2002, 2004, 2006 a 2008.

Súťaž ľudových hudieb sa uskutočnila v rokoch 2005 a 2007.

Súťaž speváckych skupín v rokoch 2009 a 2011.

Hudobno – spevácky program sa uskutočnil celkovo 18x.

Každý ročník mal svoje zavŕšenie v podobne galakoncertu s názvom Naše tance a hostia. Do programu Košických folklórnych dní sa zapojilo celkovo 72 kolektívov

Festivalu sa pravidelne zúčastňovali súbory Borievka, Čarnica, Hornád, Jahodná, Železiar, neskôr aj Omladina. Z detských súborov sa všetkých programov zúčastnili súbory Čarnička, Hanička, Jahôdka, Železiarik

Medzi účinkujúcich neraz patrili aj zahraničné súbory z Česka, Ruska, Rakúska, Bieloruska ale nechýbali ani súbory z Japonska, Arménska či Cypru. Celkový počet zúčastnených zahraničných súborov bol 20.

V rámci sprievodných aktivít sa v prvých ročníkoch konali podujatia Tradičnej ľudovej kuchyne. Ozdobou každého ročníka bola mačanka a kapusta pripravovaná Danou Nogovou.

V roku 1997 sa na javisku odohral Tanečný maratón súboru Železiar, ktorý sa 43 choreografiami v rozsahu cez 4 hodiny zapísal do slovenskej Knihy rekordov.

 

Okrem vyššie menovaných súborov sa KFD zúčastňovali alebo zúčastnili tieto súbory

Škvarkare, Blancar, Vinica, Ilosvai z Veľkej Idy, Vranovčan, Váh, Vlčnovjan, Radosť, Ekonóm, Urpín, Partizán Lipa Stavbár, Orgonina tanečné zoskupenie Partia. V prvých rokoch aj zaniknuté súbory Východniar, Uj Nemzedék,

 

dedinské skupiny - Krasňanka z Krásnej nad Hornádom, Škvarkare z Košickej Novej Vsi, Folklórna skupina Parchovianka, Raslavičan, Šumiačan

detské súbory – Jazierko, Viganček, Pagáčik. Východniarik, Štvorlístok z Trenčianskej Turej, DĽH Bernoláčik, DĽH Jantár,

mládežnícke súbory – Želiezko, Žiara,

seniorské folklórne súbory – Omladina, Košičan, Žezlo

spevácke zoskupenia - Košicke parobci, Košicki špivaci

ľudové hudby –Raslavičan, ĽH zo Sene, ĽH z Hanušoviec nad Topľou, ĽH zo Zamutova, DĽH Bernolákova, DĽH Jantár, Muzička, Abovčane

Iné folklórne zoskupenia – KMAF- Klub milovníkov autentického folklóru, Všetečníci z Bratislavy, Folklórno –folková humoristická skupina Drišľak, o.z. Dragúni, Tanečná skupina Bočkoroši

Zahraničné súbory – Turianska Dolina (Ukrajina), DFS Džereľcja Karpat (Ukrajina), DFS Mladuška, Detský tanečný súbor Zemplén (Maďarsko), FS Prameň (Maďarsko), FS SZIVARVÁNY(Maďarsko), FS Dolina (Česko) FS Kéve (Maďarsko), Súbor Talica (Rusko), Tanečný súbor Bolero (Rusko) FS Arabesky (Rusko), Murztaler Tanzlmusi (Rakúsko), Laografikos omilos Pissuriu(Cyprus), Tanečný súbor Arabesky (Rusko), Hudobná skupina Melódia (Rusko), ĽH Poľana(Česko), FS Krásna Hôrka (Japonsko), Súbor Donských Arménov ANI (Rusko), FS Hosti (Bielorusko), Národný súbor ľudových piesní Charašucha (Bielorusko)