Kurz Cvičenie s najmenšími - JARNÝ KURZ_2017


Deti sa na hodinách  hravou formou stretnú s rôznymi pomôckami z inštrumentára ľudovej kultúry a súčasnosti v sprievode pesničiek, riekaniek a hier. Používajú sa rytmické hudobné nástroje, varešky, overball, fitlopta, masážne podložky, masážne ježkové loptičky, hula hop...

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a ukľudňujúce časti s motivačnými. Cvičenie  ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba. V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

VEKOVÉ KATEGÓRIE DETÍ
• 8 – 11 mesačné deti
• 12 – 19 mesačné deti
• 20 – 27 mesačné deti
• 28 – 36 mesačné deti

Kurzy vedú certifikované lektorky: Mgr. art. Andrea Pitoňáková a Ing. Marta Balogová

Cvičíme 1 x týždenne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. S jedným dieťaťom cvičí vždy jeden dospelý.

JARNÝ KURZ 2017 trvá 9 týždňov: PRIHLÁŠKA_JARNÝ_2017.doc - REGISTRÁCIA JE UZAVRETÁ!

Jednotlivé skupinky cvičia v dňoch
       UTOROK: od 28. marca 2017 do 23. mája 2017
       ŠTVRTOK: od 30. marca 2017 do 25. mája 2017 

Detičky sú rozdelené do skupín podľa veku. Čas cvičenia bude mamičkám upresnený podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom. 

KURZOVNÉ za 9 týždňov:

  • Nové mamičky = 45,00 EUR;
  • Vernostný program = 36,00 EUR (pre tých, čo už kurz u nás absolvovali; týka sa aj mamičiek, ktoré k nám po skúsenostiach prichádzajú s ďalším dieťaťom)

MIESTO cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice - sídlisko KVP)

info: 055/789 47 17, volnerova@szuske.sk

Ako to na hodine vyzerá:

https://www.youtube.com/watch?v=02qVPwXYEcg&feature=youtu.be