CVIČENIE S NAJMENŠÍMIKurz Cvičenie s najmenšími je prvým cieleným zoznamovaním detí s hudbou, pesničkami a pohybom. Ponúka nielen príjemne strávený čas v komunite detí a mamičiek, ale aj šikovnú odbornú pomoc v jednotlivých vývojových štádiách dieťatka. 

Usporiadateľ kurzu:
Košické folklórne štúdio, o. z., Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Registrácia : VVS/1-900/90-7024-2

JESENNÝ KURZ 2018 (8 týždňov)

Cvičenia v utorok: kurz začína 25. 9.  2018 a končí 20. 11. 2018  

Cvičenia vo štvrtok: kurz začína 27. 9.  2018 a končí 22. 11.  2018

Pre viac informácií a prihlásenie sa do kurzu kliknite tu.