Cvičenie s najmenšími - JESENNÝ KURZ_2017


Registrácia do jesenného kurzu JE  U Z A V R E T Á!  Prihlášky do tohto kurzu už neprijímame.

od 26. septembra 2017 do 21. novembra 2017 (utorky)
od 28. septembra 2017 do 23. novembra 2017 (štvrtky)

Deti sa na hodinách  hravou formou stretnú s rôznymi pomôckami z inštrumentára ľudovej kultúry a súčasnosti v sprievode pesničiek, riekaniek a hier. Používajú sa rytmické hudobné nástroje, varešky, overball, fitlopta, masážne podložky, masážne ježkové loptičky, hula hop...

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a ukľudňujúce časti s motivačnými. Cvičenie  ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba. V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

VEKOVÉ KATEGÓRIE DETÍ
• 8 – 11 mesačné deti
• 12 – 19 mesačné deti
• 20 – 27 mesačné deti
• 28 – 36 mesačné deti

Kurzy vedú certifikované lektorky: Mgr. art. Andrea Pitoňáková a Ing. Marta Balogová

Cvičíme 1 x týždenne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. S jedným dieťaťom cvičí vždy jeden dospelý.

JESENNÝ KURZ 2017 trvá 8 týždňov: PRIHLÁŠKA_JESENNÝ_2017.doc 

Jednotlivé skupinky cvičia v dňoch
     UTOROK:   od 26. septembra 2017 do 21. novembra 2017
cvičíme v dňoch: 26.9.; 3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 7.11.; 14.11. a 21.11.
     ŠTVRTOK: od 28. septembra 2017 do 23. novembra 2017
cvičíme v dňoch: 28.9.; 5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 9.11.; 16.11. a 23.11. 

Detičky sú rozdelené do skupín podľa veku. Čas cvičenia bude mamičkám upresnený podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom. 

KURZOVNÉ za 8 týždňov:

  • Nové mamičky = 40,00 EUR;
  • Vernostný program = 32,00 EUR (pre tých, čo už kurz u nás absolvovali; týka sa aj mamičiek, ktoré k nám po skúsenostiach prichádzajú s ďalším dieťaťom)

MIESTO cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice - sídlisko KVP)

info: 055/789 47 17, volnerova@szuske.sk

Ako to na hodine vyzerá:

https://www.youtube.com/watch?v=02qVPwXYEcg&feature=youtu.be