CVIČENIE S NAJMENŠÍMIKurz Cvičenie s najmenšími je prvým cieleným zoznamovaním detí s hudbou, pesničkami a pohybom. Ponúka nielen príjemne strávený čas v komunite detí a mamičiek, ale aj šikovnú odbornú pomoc v jednotlivých vývojových štádiách dieťatka. 

Usporiadateľ kurzu:
Košické folklórne štúdio, o. z., Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Registrácia : VVS/1-900/90-7024-2

ZIMNÝ KURZ 2019 (8 týždňov)

Cvičenia v utorok: kurz začína 15. 1.  2019 a končí 12. 3. 2019  

Cvičenia vo štvrtok: kurz začína 17. 1.  2019 a končí 14. 3.  2019

Pre viac informácií a prihlásenie sa do kurzu kliknite tu.