KURZ ĽUDOVÝCH TANCOV


Každý tanec je pre ľudí a každému sa môže páčiť iný. Zo všetkých tancov a tanečných žánrov nám najbližšie sú naše ľudové tance. Tanečné kurzy s pedagógmi umeleckej školy Vlada Urbana vám priblížia množstvo jedinečných a originálnych tancov, ktoré zvládnete aj bez predchádzajúcej tanečnej prípravy.
Kurz je určený tak začiatočníkom ako aj pokročilým záujemcom.

Usporiadateľ kurzu:
Košické folklórne štúdio, o. z., Starozagorská 10, Košice - sídlisko KVP
IČO : 31945589
DIČ : 2020757299
Registrácia : VVS/1-900/90-7024-2

JESENNÝ KURZ 2018 (8 týždňov) 

kurz začína 26. 9.  2018 a končí 21. 11. 2018 
Pre viac informácií a prihlásenie sa do kurzu kliknite tu.