Klub 3F


Klub 3F – Folklór – Fantázia - Família

Občianske združenie KLUB 3F vzniklo s cieľom podporiť umelecké aktivity žiakov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana. Pár nadšencov z radov rodičov žiakov školy sa s podporou vedenia školy rozhodlo založiť združenie, ktoré bude spravovať finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. A prečo práve 3F ? Jednoducho preto, že názov svojím obsahom napĺňa základnú myšlienku výchovy našich detí a žiakov - vychovávať umením pre život a umenie v úzkej spolupráci s rodinou s využitím fantázie a kreativity.

Na podporu našich aktivít nám môžete prispieť 2% z Vašich daní. 

Sídlo združenia: Občianske združenie KLUB 3F, Starozagorská 10, 040 23 Košice – sídlisko KVP, tel.: + 421 55 789 47 17,
 
IČO: 42325978
DIČ: 2024032417

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2926910197/1100
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197
SWIFT/BIC: TATRSKBX

podrobnosti na www.szuske.sk