Košické folklórne štúdio


Občianske združenie Košické folklórne štúdio združuje členov folklórneho súboru Železiar a ďalších priaznivcov folklóru. 

  • zameriava sa na zber, ochranu a šírenie ľudovej kultúry východoslovenských regiónov,
  • podnecuje stretnutia mládeže zamerané na spoznávanie ľudového umenia v jeho scénických i nescénických prejavoch,
  • iniciuje uvádzanie výchovných koncertov pre žiakov a študentov,
  • spolupracuje pri príprave folklórnych podujatí v Košiciach,
  • bolo hlavným organizátorom  20-tich ročníkov Košických folklórnych dní,
  • spolupracuje pri príprave Cassovia Folkfestu,
  • je hlavným organizátorom uvádzania  programov súboru Železiar.

Na podporu našich aktivít nám môžete prispieť 2% z Vašich daní.