Košické folklórne štúdio


Je hlavným organizátorom Košických folklórnych dní, ktoré sú vrcholnou prehliadkou folklóru v Košiciach. Združuje členov folklórneho súboru Železiar a ďalších priaznivcov folklóru a členov folklórnych súborov. Zameriava sa na zber, ochranu a šírenie ľudovej kultúry východoslovenských regiónov. Podnecuje stretnutia mládeže zamerané na spoznávanie ľudového umenia v jeho scénických i nescénických prejavoch (Školy tanca). Iniciuje uvádzanie VÝCHOVNÝCH KONCERTOV pre žiakov a študentov.

Na podporu našich aktivít nám môžete prispieť 2% z Vašich daní.