Vychovný koncert


Ponuka výchovných Koncertov 

V tomto školskom roku pripravujeme špeciálny koncert FOLK MUSIC ORCHESTRA, ktorý uvedieme v termínoch 15 a 16. NOVEMBRA 2017 v KSC na Jedlíkovej 7, Košice

V rámci koncertu sa s originálnymi folk-rockovými skladbami upravenými špeciálne pre orchester predstavia žiaci a pedagógovia SZUŠ VLADA URBANA.

do pozornosti Vám dávame aj  program Vandrovníci, ktorý sprítomňuje stratené hry, detské piesne, hudbu a tanec pre súčasné deti a mládež či výchovný koncert FS Železiar INTERAKTÍVNY FOLKLÓR.

Výchovné koncerty upevňujú vzťah mládeže k tradičnej kultúre.

V rámci výchovných koncertov Vám ponúkame možnosť platby kultúrnymi poukazmi

 

FOLK MUSIC ORCHESTRA 

Hudobný program je určený žiakom prvého a druhého stupňa ZŠ, ich učiteľom, rodičom a všetkým, ktorí majú radi originálne spracovanie ľudových piesní.

19 členný orchester zložený zo žiakov a učiteľov SZUŠ Vlada Urbana, na koncerte predstaví skladby akými su  Hej Guraľe, Hej Bystrá voda,  Mezi horami, Katarínka, Neber sobě muj synečku, Slunéčko, Husličky a iné v špeciálnom spracovaní pre ORCHESTER.

Orchester vznikol v apríli 2017 spojením oboch školských ľudových hudieb,  pridaním nástrojov, ktoré v „cimbalovke“ počujete málokedy. Súčasťou orchestra je aj učiteľská kapela v zložení: gitara, bicie, klávesy, bas-gitara. Hlavnou inšpiráciou k vzniku orchestra boli skladby českej kapely Čechomor – pedagógovia školy spoločne vybrali repertoár a spísali partitúry pre jednotlivé nástroje. Súčasťou koncertu je predstavenie jednotlivých nástrojov orchestra.

Koncert prináša žiakom nevšedný hudobný zážitok, učí ich láske k hudbe a k rozvoju kreativity v konvenčných štýloch hudby.

 

Všeobecné informácie:

Diriguje: Liana Prítoková

Dĺžka: cca 60 minút       

Cena: 2 €/ alebo 2 kultúrne poukazy/ žiak

Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice

Voľné termíny: 15. a 16.11. 2017

o 9:00, 10:30 a 11:00                                            

Ukážku z koncertu si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/Fs3yOdP4FU

VANDROVNÍCI

DETI DEŤOM

 Vandrovníci predstavujú výnimočný projekt, ktorý spája tradíciu, kultúru, umenie a vzdelávanie.

Ľudové postavičky „Vandrovníkov“, ktorých prezentujú žiaci SZUŠ Vlada Urbana, putujú po Slovensku a prezentujú tradičné hry, piesne a tance z jednotlivých regiónov. Projekt sprítomňuje stratené hry, detské piesne, hudbu a tanec pre súčasné deti a mládež. Svojim zameraním predstavuje žiakom slovenský folklór, rozvíja tvorivosť, poskytuje inšpiráciu na voľnočasové aktivity a upevňuje vzťah žiakov k tradičnej kultúre.

Koncert je vytvorený ľudovou hudbou s profesionálnymi hudobníkmi, tanečníkmi a choreografmi.

Vystupujú členovia súborov detského folklórneho súboru Železiarik, mládežníckeho súboru Želiezko, mládežníckej ľudovej hudby Želiezko. Počas koncertu sú deti zapájané do tvorivého procesu priamo na javisku. Program výchovného koncertu si moderujú deti. Vandrovníci aktívne pracujú s deťmi a udržujú ich pozornosť zaujímavosťami z regiónu.

Výchovný koncert je určený žiakom ZŠ.

 

Všeobecné informácie:

Cena: 2 €/ alebo 2 kultúrne poukazy pri minimálnom počte 200 žiakov

Miesto konania: v závislosti od dohody (priestory školy, telocvične, jedáleň ZŠ, kultúrne domy či športové haly...)

Dĺžka podujatia: cca 60 min

Regióny na výber: Šariš, Spiš

Voľné termíny: október, november

INTERAKTÍVNY FOLKLÓR

Železiar, Želiezko

Interaktívny výchovný koncert ponúkame v 2 variantoch:

  1. 1.      Škola tanca pri reprodukovanej alebo živej hudbe. Žiaci sa učia vybrané tance v časovom rozsahu 1-2 vyučovacie hodiny pre 30- 40 osôb. Ľudové tance vyučujú taneční pedagógovia, učitelia tanca.

 

  1. 2.      Interaktívny výchovný v podaní členov FS Železiar alebo MFS Želiezko.  Koncert Vám predstaví rôzne tance z východného Slovenska.  2- 4 tanečné páry pútavou formou predstavia regióny SPIŠ, ŠARIŠ, ABOV alebo ZEMPLÍN. Pri reprodukovanej alebo živej hudbe si deti samé budú môcť odskúšať jednotlivé tanečné kroky, či zaspievať známe piesne z regiónov Počas koncertu, ktorý moderuje skúsený pedagóg tanca sú deti zapájané do tvorivého procesu priamo na javisku.

 

Koncerty svojim zameraním predstavujú žiakom slovenský folklór, rozvíjajú tvorivosť, upevňujú vzťah žiakov k tradičnej kultúre. Prepája poznatky kultúry regiónov Slovenska s preberanou látkou na vyučovacích hodinách (hudba, výtvarná výchova, dejepis, vlastiveda...)

Výchovný koncert je určený žiakom 5 - 9 ročníka ZŠ a SŠ.

 

Všeobecné informácie:

Cena: 2 €/ alebo 2 kultúrne poukazy pri minimálnom počte 200 žiakov

Miesto konania: v závislosti od dohody (priestory školy, telocvične, jedáleň ZŠ, SŠ, kultúrne domy či športové haly...)

Dĺžka podujatia: cca 60 min

Voľné termíny: október, november

  

 

Kontakt:

Košické folklórne štúdio Starozagorská 10, 04023 Košice Tel: +421 918 904 867, doricova@folkfest.sk

 

 

Poznámka: Realizácia výchovného koncertu je závislá od počtu žiakov (študentov) a miesta konania