Vychovný koncert


Ponuka výchovných Koncertov 

Súkromá  základná umelecká škola Vlada Urbana sa zameriava výlučne na výuku tradičnej kultúry. Koncerty venované  ľudovej kultúre tvoríme na mieru. Predstavíme vám  témy  regiónov Abov, Spiš, Zemlín, Šariš, podľa vášho výberu, alebo konkrétne  predstavenie hudobných nástrojov, tancov a krojov.  Počas  koncertu zapájame deti do diania  na javisku napríklad prostredníctvom ukážok školy tanca. Interaktívne a zábavnou formou za účasti živej  hudobnej, tanečnej  a speváckej  zložky. Tieto koncerty sú určené pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl.

 

Muzikál „Ako sa plnia sny“je určený pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ,interpretovaný žiakmi hudobného odboru a literárno-dramatického odboru vo veku 9 až 17 rokov. Úspešná premiéra sa uskutočnila na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach. Preto by sme veľmi radi tento muzikál predstavili ich rovesníkom. Vtiahneme ich do atmosféry snívania, podnietime  fantáziu a zároveň im ukážeme cestu, ako sa môžu pričiniť o splnenie svojich snov.  Predstavenie pozostáva z výberu známych slovenských populárnych piesní – výber zo Zlatej brány,  slovenských rozprávok a piesní slovenských interpretov ako napr. Marika Gombitová, Darinka Rolincová a Vašo Patejdl.

Námet: Beáta Gogová, Katarína Kišidayová, Liana Prítoková

Hudobné naštudovanie:Maroš Goga, DiS.art                                                                         

Scenár a réžia: Beáta Gogová

Hudobné obsadenie: Maroš Goga, DiS.art /gitara, piano,bicie/ Mgr. Stanislav Baňas /basa, bicie/ Mgr. Peter Stripaj /piano, basa /   Igor Turok /el. gitara/      Dĺžka cca 60 minút                                                  

 

Vianočný koncerts názvom „Svet lásku má“je popreplietaný veršami o vianociach, vianočnými piesňami, hovoreným slovom,  koledami v modernom štýle a to všetko v sprievode živej kapely.Tento program je vhodný  pre prvý a druhý stupeň ZŠ.Sólové piesne interpretujú deti medzi 13 až 17 rokov, ktoré sa umiestnilina popredných miestach v slovenských a medzinárodných súťažiach vo svojom  odbore, ako napríklad Spev bez hraníc – Košice (Kriváková,  Dzurovčínová),  Mia festival Praha (Kubániová, Dzurovčínová). Zaznejú známe vianočné piesne Zvonky štestí, Svet lásku má, O prímerí  a iné. Do atmosféry vianoc vás vtiahnu aj viachlasné úpravy týchto skladieb.Dĺžka cca 60 minút

 

Miesto konania: podľa vzájomných dohovorov

 Vstupné: 2 € na žiaka (študenta), prípadne kultúrne poukazy (alebo podľa dohovoru, KP + doplatok)

 Informácie: , 055/789 47 17,

 

www.vychovnykoncert.sk

 

Poznámka: Realizácia výchovného koncertu je závislá od počtu žiakov (študentov) a miesta konania